Máy lên dây guitar Taylor 1200 thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, điều chính nhanh, chính xác; màn hình trực quan, dễ đọc, tunner kẹp vào đầu đàn guitar rất tiện lợi. Máy lên dây guitar Taylor 1200 được dùng để lên dây cho cả đàn guitar điện và guitar thùng.