Cây vĩ kéo double bass Andreas Eastman BB80G có tất cả các đặc điểm của các cây cung model 60, nhưng được làm từ gỗ Pernambuco chọn lọc hơn. Quá trình lựa chọn tập trung vào sự thẳng của vân gỗ, sự đồng đều về màu sắc, mật độ và độ bền, cũng như không có khuyết điểm. Được chế tác thủ công với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết