Búa Pedal Kick Pearl B-250QB có hai bề mặt nhựa và hai bề mặt nỉ – mỗi bề mặt cung cấp một âm thanh độc đáo phù hợp với các ứng dụng âm nhạc khác nhau. Được thiết kế để phù hợp với hầu hết các pedal trống bass.